Nova planificació amb els pagesos i pageses d’Ecomenja

Aquest curs 2015-2016 volem seguir avançant en el nostre compromís amb la qualitat i frescor de les verdures i hortalisses dels nostres menús i amb la pagesia del nostre entorn que ens subministra aquests productres. Per a fer-ho hem anat un pas més enllà en la planificació dels cultius que conreen els pagesos i pageses per als menjadors de les nostres escoles: ja no organitzem els cultius (un a un)   amb cada productor/a, sinó que aquest any hem planificat els cultius per a subministrar les nostres escoles amb tot el col.lectiu conjuntament.

carbasses-porros2Abans de finalitzar el curs 2014-2015, vam començar a reunir-nos de forma conjunta amb tots ells i elles, per tal de preveure les necessitats  que tindríem  aquest nou curs i repartir els productes que produiria  cadascú segons; a) la temporada climàtica de cada finca;  i b) les capacitats productives de cada explotació. El resultat ha estat la organització virtual de dos grups productius: el del Vallès Oriental (amb les experiêncies productives de Gallecs, la Kosturica i la Verdolaga), i el del Baix llobregat i resta del país (amb l’explotació de Can Tugas, Cal Peretó i l’Horta del Carme). D’aquesta manera cada hortalissa o verdura només la produeixen dos o tres explotacions, que es van compensant segons les temporades a cada zona geogràfica, garantint-ne la presència a les nostres taules el màxim temps possible.

El nostre objectiu amb això és poder anar eliminant del tot la compra d’algunes verdures i fruites a intermediàris (als que havíem de recórrer quan els pagesos de proximitat no ténen algun dels productes que els demanàvem), i assegurar així la màxima frescor del producte acabat de collir -i no acabat de treure de la nevera-  i a més poder redirigir la facturació amb els intermediaris cap als productors directament. En aquest tracte, tothom hi guanya, els productors augmenten les vendes a Ecomenja i gràcies a la planificació conjunta entre Ecomenja i els productors hem pactat uns preus més ajustats. Amb la planificació  els productors tenen el nostre compromís d’un consum anual pactat que respecte el curs passat ha incrementat el volum de compra  total amb tots. Això ho hem pogut fer gràcies al registre històric de consums que hem anat fent els passats cursos, i que ens permeten tenir una idea de la varietat i quantitat de productes que necessitarem en cada escola.

Estem satisfets amb els acords assolits  amb aquesta nova planificació i nous compromisos, i esperem que a finals de curs puguem dir que per les dues parts ha estat profitosa. La nostra manera de treballar és respectar uns preus dignes i justos per la pagesia i un estíl clar i transparent de fer les negociacions, per tal de que aquestes afavoreixin la complementació i cooperació entre els pagesos i pageses, i no pas la competència.

A nivell logístic de distribució fins a les escoles dels productes dels diferents pagesos amb qui treballem, Ecodaquí segueix tenint un paper principal per a què aquest nou objectiu el poguem assolir amb èxit.

ecodaquí distribuint

Recordeu que si voleu saber amb qui treballem podeu consultar aquesta web, a l’apartat “productors/es“.

0 447

Leave a Reply