Curs 2023-2024

Els menús d’aquest curs

Aquí podeu descarregar-vos els menús d’aquest curs 2023-2024

El peix d'aquesta setmana

Setmana del 15 al 19 d’abril

Bacallà al forn amb patata i ceba a les escoles: Fructuós Gelabert, Til·ler, OMP i OMS.

Bròtoles / molla de costa al forn amb ceba i patata a les escoles: Camins, Perez Sala, Vaixell Burriac i Maria Cubi i Soler.


Setmana del 8 al 12 d’abril

Bacallà al forn amb patata i ceba a les escoles: Camins, Perez Sala, Vaixell Burriac i Maria Cubi i Soler.

Bròtoles / molla de costa al forn amb ceba i patata a les escoles: Fructuós Gelabert, Til·ler, OMP i OMS.


Setmana del 2 al 5 d’abril

Seitó fregit a l’escola Marià Cubí i Soler i a l ‘escola Mare de Déu de Montserrat

Canana amb patata a l’escola Fructuós Gelabert