Els productes ecològics dels nostres menús estan certificats per Slow Food com a productes Km0

La certificació Slow Food Km0


Ecomenja som la primera gestora de menjadors ecològics de Catalunya i de tot l’Estat que obté la distinció de Menjador Km0 de la comunitat Slow Food.

 

Slow Food és una associació eco-gastronòmica sense ànim de lucre fundada a Itàlia l’any 1989 i que actualment es troba representada en 122 països diferents. Neix per promoure model alternatiu de producció i consum , i fomentar una cultura gastronòmica basada en els aliments bons, nets i justos.

 

OBJECTIUS D’UN MENJADOR ESCOLAR KM 0

 

▪ Gastronòmics (bo): recuperació de la gastronomia tradicional entesa com un conjunt de propostes basades en l’autenticitat, el producte local i de temporada, la presència de proteïna vegetal, i que reflecteixin les festes i tradicions gastronòmiques catalanes.

 

▪ Mediambientals (net):

 

Fomentar el consum d’aliments ecològics de proximitat, i transmetre’n els valors a l’alumnat.

 

Compromís cap a la desaparició dels transgènics en els menús escolars, en particular en olis per fregits.

 

Fomentar el consum de peix de temporada fresc i salvatge, que compleixi talles mínimes, i eliminar del menú escolar els peixos en vies d’extinció, així com aquells peixos de piscifactoria que degraden l’entorn social i mediambiental on es produeixen i són de baixa qualitat organolèptica (perca, tilapia, panga, etc…).

 

Reduir al màxim el transport d’aliments i, així, disminuir l’emissió de CO2 –(petjada de carboni).

 

Aplicació de mesures mediambientals: recollida selectiva de residus, reciclatge d’olis de cuina, ús de producte de neteja Ecològics, reducció d’embalatges i plàstics contaminats, i priorització de materials amb impacte mediambiental reduïts.

 

▪ Educatiu i social (just):

 

Incentivar la compra directa al petit productor situat en un radi no superior a 100kms, per tal de reduir la cadena de distribuïdors.

 

Donar un valor just al producte alimentari produït amb bones practiques i situar al petit productor en l’eix de comunicació de la gestora del menjador i les famílies usuàries, dignificant la seva tasca, i atorgant-li el protagonisme que li pertoca.

 

Treballar per a unes condicions justes dels treballadors/es dels mateixos establiments.

 

Promoure accions i activitats educatives en el temps de migdia que reforcin el sentit del menjar entès com acte no només alimentari sinó també cultural i social.

 

COMPROMISOS D’UN MENJADOR ESCOLAR KM 0

 

La quintaessencia dels menjadors escolars km 0 són els “plats km 0”, amb els quals la gestora mostra, no només el seu ofici, sinó la seva implicació amb els objectius indicats a dalt.

 

La coordinadora Slow Food-km0 i la Secretaria Tècnica atorguen la certificació anual “Menjadors Escolars km 0” de manera personalitzada a la gestora de cada cuina, i valorarà la coherència global de la proposta del menú escolar d’acord amb la filosofia d’Slow Food.

 

La gestora dels menjadors km 0 es compromet a:

 

Respondre a les peticions de comprovació per part de La coordinadora Slow Food-km0 i la Secretaria Tècnica que el calguin per tal de verificar el nivell de compromís amb Slow Food.

 

Comprar directament productors locals (radi no superior a 200 km) de tipologia diferent.

 

Formar els equips de treball de les escoles per informar a les famílies i usuaris adequadament sobre Km 0 i Slow Food, i fer pedagogia dels valors de Slow Food-Km0, a través de la realització d’activitats com poden ser: festes, xerrades, showcookings, tallers, degustacions, etc.

 

Reduir al màxim la generació de residus i fomentar el reciclatge, tal com apostar per l’ús d’energies renovables.

Podeu consultar el llistat de productes auditats i certificats aquí