Renovem el títol de “manipulació d’aliments” amb especial atenció a les al·lergies i intoleràncies

formació mrtnt4Durant aquest mes de maig, Ecomenja ha proporcionat la renovació del curs de Manipulació d’Aliments a totes les treballadores i treballadors de l’empresa: monitoratge, cuines i coordinació de centres. La formació l’ha impartit l’empresa SAIA, que és l’encarregada d’assessorar i vetllar en tots els temes relacionats amb la Seguretat Alimentària de les escoles d’Ecomenja, i s’ha dut a terme a les mateixes escoles.

El curs de manipulació d’aliments l’ha de rebre qualsevol persona que, per raó de la seva activitat laboral, te contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei. Aquesta persona és element fonamental en la higiene alimentària i per tant ha de formar-se adequadament i ha de seguir les instruccions i normes de bones pràctiques  a fi d’evitar riscos per la salut del consumidor.

L’activitat formativa destinada als treballadors i treballadores que manipulen aliments, profunditza en diverses matèries:

  • Higiene alimentària general: higiene personal, estat de salut, conductes i hàbits higiènics.
  • Condicions específiques del lloc de treball: pràctiques higièniques pròpies de la seva activitat concreta.
  • Sistema d’autocontrol de la seguretat alimentària (procediments basats en l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i plans de prerequisits).
  • Requisits sanitaris i condicions establertes a la normativa vigent per desenvolupar l’activitat que realitzen

formació mrtnt3

A part dels continguts reglamentaris per a l’obtenció del títol, des d’Ecomenja hem volgut ampliar la formació aprofundint amb la qüestió de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Creiem que és molt important donar formació continuada i eines a tots els cuiners/es, monitors/es i coordinadors/es, per tal de poder atendre amb seguretat, qualitat i criteri als infants que requereixen aquestes atencions.

Tot i que la normativa no regula la periodicitat amb que el personal laboral ha de renovar aquest títol, nosaltres apostem per una formació continuada, i en aquest àmbit la programem bianualment. D’aquesta manera, a part d’impartir els aspectes bàsics i obligatòris del curs, des de l’empresa ampliem la formació fent incidència en aspectes que considerem importants per a la qualitat del servei i el tracte als infants, com hem fet aquesta vegada amb les al·lèrgies i intoleràncies.

Des d’Ecomenja també volem agrair als nostres treballadors/es per la bona predisposició i les ganes de formar-se que ens demostren a cada acció formativa que engeguem. 

0 523

Leave a Reply