Escola Fructuós Gelabert

L’escola Fructuós Gelabert es va crear el curs 2004-2005. És una escola d’Infantil i Primària de dues línies, de P3 a 6è.

Des de la seva creació, l’escola es defineix com “escola en construcció”. Això vol dir que és una institució viva que dóna resposta constantment al conjunt de necessitats educatives de tots i totes les alumnes.

El “projecte educatiu” del Fructuós Gelabert creix gràcies a un procés participatiu que procura implicar a tota la comunitat.

L’Espai del Migdia i Menjador és un espai plenament integrat en la vida de l’escola. Conscients de la seva importància i el seu potencial, s’ha anat desenvolupant en els darrers anys de forma intencionada i inequívoca.

El curs 2021-2022 comença la col·laboració amb Ecomenja, amb qui ens sentim plenament alineats pel seu projecte ple de valors i d’emocions,  d’alimentació ecològica, de temporada i proximitat, de cura i respecte per l’entorn i de VIDA saludable.