Escola Perez Sala

L’escola Pérez Sala  compta amb cuina pròpia.

L’escola ofereix un entorn de respecte i cura de les persones i vetlla per la cura de l’entorn i el medi ambient. Per aquest motiu, des del curs 2019-2020 l’escola compta amb un projecte de menjador que respon a la visió i missió de l’escola, oferint un servei amb productes de proximitat i de procedència ecològica, que té en compte les singularitats dels infants.

D’altra banda, l’espai de migdia pren una gran importància dins el projecte educatiu del centre com un espai que cal atendre amb molta cura, on l’infant també és el protagonista participant activament en la preparació del servei.

És bàsic que els infants disposin de temps i tranquil·litat per menjar i descansar abans de continuar amb la jornada, amb un equip que els acompanya en els hàbits i relacions que es donen durant aquesta estona.