Escola Mogent

L’escola Mogent és un centre públic d’educació  infantil i primària situat a la Roca del Vallès.

La ideologia de la família Mogent promou dotar als infants d’eines perquè puguin desenvolupar el seu creixement  i el seu aprenentatge des de l’experimentació, l’autonomia i la contínua formació vivencial, que entenem com la manera més completa d’adquirir i assimilar els coneixements.

El nostre objectiu és expandir  aquest tarannà a l’espai del menjador, promoure l’autonomia dels infants i relaxar els tempos, fent-los partícips d’aquest moment.

L’equip del menjador està format per 20 persones, que acompanyen diàriament a una mitja de 250 alumnes, més de la meitat de l’alumnat de l’escola.