El Til·ler

L’escola Waldorf-Steiner El Til·ler és una cooperativa educativa gestionada per mestres i famílies. Fundada l’any 1999 i homologada per la Generalitat de Catalunya l’any 2008,
El Til·ler és una escola compromesa amb una educació que respecta la individualitat de cada nen, atenent el seu moment maduratiu. Una educació en la qual s’aprèn des dels processos, amb l’art com a eina vehicular d’aprenentatge. Es tracta d’un dels moviments educatius més importants del món i un referent de la renovació pedagògica contemporània. Integrat dins la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO, actualment té presència a més de 70 països de tots els continents i compta amb més de 2.000 centres.
Els membres de la comunitat de l’escola comparteixen un compromís amb l’educació i amb models de vida saludables i respectuosos amb la natura.
Des de el curs 2017-2018, col·laborem amb Ecomenja per traslladar aquest model de vida saludable a l’alimentació dels nostres fills i alumnes.

 

Direcció: c. C/ d’Apel·les Mestres, 11 08913 Bellaterra
Telèfon de contacte: 935 92 97 95
Pagina web: El Til·ler