Protocol Menjadors Ecomenja – COVID19

L’estona de menjador forma una part important de les activitats del centre dins la jornada lectiva, i com a
tal, Ecomenja considera que l’espai de migdia ha de mantenir, adaptar-se i complementar el protocol i
criteri que el propi centre ha estipulat per tal de garantir el màxim possible la seguretat i tranquil·litat de
tota la comunitat educativa.
Aquest document que presentem a continuació es basa, entre altres documents, en el “Pla d’actuació per
al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” que ha preparat el Departament
d’Ensenyament juntament amb el Departament de Salut de la Generalitat, i sobre el que s’han basat la
major part de les estratègies d’aquest curs en relació al tema que ens ocupa.
Ecomenja complirà amb les normes de seguretat establertes per la Generalitat en relació a la situació
sanitària actual, però també continuarà complint amb les mesures i protocols sobre seguretat alimentaria
que ha estant complint fins el moment.

Podeu consultar aquí el nostre protocol complet.