Escola Suïssa

Escola Suïssa

El desenvolupament d’un estil de vida saludable també forma part de la funció educativa de l’Escola Suïssa. Una alimentació equilibrada aporta un resultat positiu a la concentració i al rendiment escolar dels i les alumnes. Al mateix temps, redueix el risc de patir malalties relacionades amb la dieta.

A l’Escola Suïssa treballem al menjador amb l’empresa Ecomenja, que ofereix als nostres estudiants una alimentació sana, equilibrada i saborosa i un 90 % ecològica. Tots els menús s’elaboren a la nostra cuina.

També treballem conjuntament amb Ecomenja en dos aspectes molt importants: d’una banda, crear uns bon hàbits a l’hora de menjar i ensenyar als nens i nenes en què consisteix una alimentació sana, i, de l’altra, mantenir una comunicació regular entre empresa, família i alumnes.

L’organització de l’hora del menjador és diferent en funció de les edats:

Els més petits, P3, mengen a les aules amb una professora abans d’anar-se’n al llit a fer la migdiada.

Els infants de parvulari i de la 1a classe mengen en un menjador separat de la resta d’alumnes. Tots els alumnes, des de parvulari fins a secundària, són atesos per monitors i monitores d’Ecomenja. Aquests estan seleccionats i formats acord amb la filosofia de l’Escola Suïssa.

Els objectius a l’hora de dinar són que els i les alumnes:

-Coneguin els avantatges d’una alimentació equilibrada.

-Aprenguin bons hàbits d’higiene.

-Siguin atesos personalment.

-Practiquin la tolerància i el respecte cap als companys i companyes de classe, el monitoratge i la resta de personal de l’escola.

-Coneguin i respectin les normes del menjador.

-Respectin el material escolar i les instal·lacions de l’escola.

-Coneguin els valors pedagògics de l’Escola Suïssa, també durant la pausa del migdia.

Adreça: c. Alfons XII, 95- 105 08006 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 209 65 44
Pàgina web: www.escuelasuizabcn.es